První Operační program pro Českou republiku na období 2014 – 2020 byl schválen: Konečně!

29. 04. 2015 22:16:59
Tak to konečně přišlo. Rok a čtyři měsíce trvající zpoždění bylo předposlední dubnový den alespoň částečně překonáno anejmoderněji koncipovaný Operační program k využívání Kohezní politiky EU v období 2014 – 2020 v České republice dostává zelenou k praktickému startu.

V duchu svého názvu představuje Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) bezpochyby nejinovativnější z nových programů; významně využívá celou plejádu nových prvků, které přijala kohezní politika pro období 2014 – 2020, včetně finančních nástrojů, silného důrazu na podporu konkurenceschopnosti, měřitelnost výstupů a zaměření na nepočetný soubor priorit. OP PIK je s nevelkým odstupem třetím největším operačním programem v České republice z pohledu finanční alokace, která z prostředků EU činí 4,331.063 tis. EUR (což představuje 18,2 % objemu prostředků v rámci Dohody o partnerství nebo 20 % finanční alokace kohezní politiky pro toto období ve prospěch České republiky). OP PIK je řízen Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Kdo se může na podporu z OP PIK těšit? Především podnikatelské subjekty, ve většině pak malé a střední podniky, v odůvodněných případech však i korporace bez ohledu na velikost. A jaká témata budou podpořena? To napovídá 5 prioritních os a 16 specifických cílů, na které se OP PIK člení. Kdo si přijde na své? Hlavně ten, kdo je připraven. Ostatně příprava OP PIK probíhá již tři roky a každý zainteresovaný aktér se mohl po svém zapojit. Připravený by tak rozhodně neměl být překvapený.

V rámci první prioritní osy Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace jsou podpořeny podnikové investic do výzkumu a inovací, vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzdělávacím systémem. Investice jsou zaměřeny zejména na oblast vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podporu technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití.

Druhá prioritní osa Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků podporuje podnikání především usnadněním ekonomického využití nových myšlenek a postupů a podporou zakládání nových firem, taktéž prostřednictvím podnikatelských inkubátorů. V jejím rámci by mělo docházet k rozšiřování vyspělých kapacit, podpoře inovací nižších řádů, vedoucích ke zvýšení technologické úrovně malých a středních podniků, ke zlepšení přístupu nových podnikatelských záměrů k finančním prostředkům na jejich realizaci a podpoře poradenských služeb a služeb pro začínající podniky (do tří let své historie).

Třetí prioritní osa Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin je zaměřena na podporu výroby a distribuce energie z obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů v podnicích, rozvoj a zavádění inteligentních distribučních soustav, fungujících na hladině nízkého a středního napětí. Na podporu výzkumu a inovací a zavádění nízkouhlíkových technologií, na využívání vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny na základě poptávky po užitečném teple, na zvyšování energetické účinnosti a zabezpečení dodávek prostřednictvím rozvoje inteligentních systémů pro distribuci, skladování a přenos energie a prostřednictvím integrace distribuované výroby z obnovitelných zdrojů.

Čtvrtá prioritní osa Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií (ICT) se soustředí na podporu rozšiřování širokopásmového připojení a zavádění vysokorychlostních sítí a vznikajících technologií a sítí pro digitální hospodářství. Taktéž je zaměřen na vyvíjení produktů a služeb v odvětví informačních a komunikačních technologií, elektronického obchodu a zvyšování poptávky po ICT.

Hlavním posláním OP PIK je podpora projektů, přispívajících dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomické výkonnosti založené na znalostech a inovacích. Strategický přístup OP PIK je rámcově vymezen naplňováním Strategie Evropa 2020, který je účelně párován se specifickými prioritami a potřebami české ekonomiky.

Přestože významnou preferenci z pohledu typologie příjemců podpory v rámci OP PIK tvoří malé a střední podniky, je zde současně otevřen i odpovídající prostor pro podniky bez ohledu na jejich velikost. Je u nich předpokládána – stejně jako v případě strategie investičních pobídek – následná vazba vůči malým a středním podnikům prostřednictvím subdodavatelských vztahů.

Podpora v rámci OP PIK má vést ke zvýšení počtu podniků, majících potenciál posunout technologickou hranici v příslušném oboru, zejména prostřednictvím rozvoje kapacit podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich propojování s relevantním okolím.

OP PIK je současně de facto jediným z Operačních programů v České republice, který adekvátně zareagoval na využití prostoru pro využívání finančních nástrojů jako alternativy tradičního dotačního způsobu. To je na straně jedné dáno jeho věcnou náplní, na straně druhé prokázanou odvahou a dlouhodobějším strategickým viděním jeho tvůrců. Tím by měl zásadně přispět k efektivnímu a účelnému využití zdrojů na podporu konkurenceschopnosti.

Autor: Martina Dlabajová | středa 29.4.2015 22:16 | karma článku: 6.50 | přečteno: 378x


Další články blogera

Martina Dlabajová

70 milionů Evropanů nemá základní dovednosti pro získání práce

Evropská unie připravila strategický plán nazvaný Nová agenda dovedností pro Evropu, která slouží členským státům jako podpora pro zkvalitnění výuky a lepší předpovídání požadavků trhu práce.

16.10.2016 v 13:00 | Karma článku: 16.19 | Přečteno: 2098 | Diskuse

Martina Dlabajová

Projekt JA: Back To School vrací politiky do školních lavic

Přiznávám: Mám svou práci v Evropském parlamentu ráda, ale jsou dny, kdy bych poslaneckou lavici nejraději vyměnila za tu školní. Kdo by nevzpomínal rád na bezstarostná školní léta?

8.2.2016 v 14:46 | Karma článku: 6.64 | Přečteno: 122 | Diskuse

Martina Dlabajová

Uber: inovace jako cesta k ekonomickému růstu

Asociace koncesionářů v taxislužbě mě písemně oslovila se žádostí o mé stanovisko ke společnosti Uber. Protože jde o téma zajímavé pro širokou veřejnost, včetně uživatelů této služby, zveřejňuji svou odpověď v plném znění.

4.2.2016 v 17:37 | Karma článku: 6.08 | Přečteno: 283 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Dušan Póč

Už by jej mohli sundat...

Jsou více než dva týdny po volbách a Jiří Čunek stále visí nad jedním z nejfrekventovanějších míst ve Vsetíně, respektive z výšky shlíží na lid vsetínský a návštěvníky města promenující se po ploše náměstí Svobody.

21.10.2018 v 15:14 | Karma článku: 13.53 | Přečteno: 563 |

Zdeněk Brynych

Bydlet či nebydlet?

Problém bydlení trápí tisíce lidí, kterým nezbývá nic než platit velký dluh nebo drahý podnájem. Proč tomu tak je? jde to i jinak?

21.10.2018 v 12:16 | Karma článku: 19.88 | Přečteno: 601 | Diskuse

Jan Dvořák

Česká levice stejným krokem!

Sobota dvacátého října vejde do análů domácí politické scény jako významný mezník. Do té doby to vypadalo, že komunisté a socialisti tvoří dva nesmiřitelné tábory.

21.10.2018 v 10:06 | Karma článku: 18.06 | Přečteno: 454 | Diskuse

Radomír Dolanský

Klause mladšího je pro Fialu škoda, pro ODS nikoliv

Potenciál Václava Klause ml. se projevil již při volbách do Parlamentu, kdy s hlasy lidu pro Klause převálcoval předsedu ODS i s celou jeho klakou věrných. Odměnou je mu kritika ze strany podstatně méně úspěšných spolustraníků.

21.10.2018 v 7:28 | Karma článku: 45.04 | Přečteno: 3866 | Diskuse

Martin Mařák

Fake news, návod k použití

U nás v tomto fake news umění vynikají zejména proputinovští trollové, katastrofisté a jiní obchodníci se strachem a jejich fandové. Sdružují se na různých známých tzv. alternativních webech.

21.10.2018 v 1:52 | Karma článku: 12.68 | Přečteno: 585 | Diskuse
Počet článků 9 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 532

Poslankyně Evropského parlamentu a patronka projektu motivačních stáží pro mladé PročByNe? Sbírám knižní vydání Malého prince a snažím se dívat na svět jeho očima.

Najdete na iDNES.cz